+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

Занимания по интереси

Занимания по интереси

На децата се осигурява възможност да избират занимания според способностите и желанията си. Те могат да се развиват в различни области на изкуството, спорта и науката. Опитваме се да създадем условия за пълноценна и разнообразна изява, да подготвяме учениците си за множество състезания, конкурси и турнири, да формираме у тях борбеност и амбиция за успех.

Училището предлага следните занимания по интереси:

Обръщение на директора

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас