+ 359 2 857 0119
понеделник-петък 9:00-16:30ч

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Частно основно училище „Света София“, вписано в търговския регистър с ЕИК 121857054 събира и обработва Вашите лични данни като администратор на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
По всички въпроси, свързани с обработката на Ваши (и/или на Вашите деца) лични данни можете да се свържете с нас на телефон (02) 957 0119, както и да ни пишете на адрес ул. Морени 7, София, или имейл адрес school@svetasofia.com.

Какви данни събираме и за какви цели ги обработваме

Уебсайт

Когато посещавате нашия уебсайт, www. svetasofia.com, е възможно да събираме данни за Вашето използване на уебсайта, чрез така наречените „бисквитки“ (cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запомнят на Вашия компютър или мобилно устройство при първото Ви посещение на уебсайта ни.

Част от използваните бисквитки са безусловно необходими за функционирането на уебсайта ни (без тях той няма да може да работи), а други са необходими, за да ни помогнат да подобрим работата на уебсайта (те събират само анонимизирана информация за това как потребителите използват уебсайта, напр. кои части от уебсайта се посещават повече). Посочените категории бисквитки не събират лични данни.

При първото Ви посещение на нашия уебсайт Ви се предоставя възможност да разрешите използването на всички бисквитки (като приемете това изрично или като се съгласите мълчаливо като продължите сърфирането на уебсайта)

При сключване и изпълнение на договор за услуга

Предоставяне на личните данни е задължително договорно изискване, както и изискване необходимо за сключване на договор

Данни, необходими за сключване на договор за обучение

 • Три имена на родител (законен представител), с когото се сключва договор
 • ЕГН на родител (законен представител), с когото се сключва договор
 • Номер на лична карта на родител (законни представител), с когото се сключва договор
 • Три имена на детето, което следва да бъде записано
 • ЕГН на детето, което следва да бъде записано

Цел на събиране и обработване: Идентификация за договорни отношения

Метод на съхранение: На хартиен носител

Период на съхранение: 5 (пет) години след приключване на договорните отношения

Данни необходими за изпълнение на договор за обучение

 • Имейл адрес на родител – необходим за електронен дневник
 • Телефонен номер и адрес на родителите – необходими за комуникация и спешни случай
 • ЕГН на майка, данни за здравословно състояние на детето – изискване на Министерството на образованието и други държавни и общински институции
 • Дата на раждане, месторождение и адрес на детето – за идентифициране, издаване на свидетелство за завършен образователен етап, записване за състезания и транспортна услуга

Метод на съхранение: Електронно

Период на съхранение: 5 (пет) години след приключване на договорните отношения

Политика за боравене с лични данни

Политиката на ЧОУ „Света София“ за боравене с лични данни следва следните основни принципи:

 • Събиране само на необходими лични данни
 • Предоставяне и обработване на лични данни само и единствено за цели свързани с основната дейност на училището

 • Ограничаване на достъпът до лични данни само до персонал ангажиран с тяхното обработване

 • Събиране на личните данни на децата само и единствено от техните законни представители

 • Личните данни не се използват за профилиране

 • Личните данни не се използват за директен маркетинг

 • Подготвяне на децата за внимателно боравене с техните лични данни в интернет

При събиране, обработване, съхранение и унищожаване на лични данни се спазват принципите и целите, залегнали в Регламента за защита на лични данни, в съответствие със ЗПУО, Наредба № 8/11.08.2016 год. и всички нормативни актове и изисквания, свързани с дейността на училището

На кого и за какво предоставяме личните данни на децата

Училището предоставя лични данни на следните организации:

 • Министерство на образованието и Регионален управление на образованието – София-град – по силата на Закон за предучилищно и училищно образование
 • Транспортни фирми – за изпълнение на транспортна услуга – едно име, телефон на родител и адрес на местоживеене. С транспортните фирми имаме договорени отношение, в които те декларират, че спазват изискванията за съхранение на лични данни

 • Счетоводна фирма – за изпълнение на счетоводни услуги. Със счетоводната фирма имаме договорени отношения, в които те декларират, че спазват изискванията за съхранение на лични данни

 • Спортни и академични състезания. Предоставените лични данни на децата са с цел идентифициране – трите имена, дата на раждане, клас. Всички състезания, на които ходим, са одобрени от РУО, което отговаря за спазване на законовите разпоредби, включително и отговорното обработване на предадените лични данни.

 • Ако се налага да дадем лични данни на други организации, правим всичко необходимо от наша страна да ги защитим

Вашите права

Вие имате следните права във връзка с личните данни на Вас и Вашите деца:

 • Прозрачна информация и комуникация

 • Преглед, включваш информация относно целите на обработването, съответните категории лични данни, получателите или категориите получатели, пред които ще бъдат разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще бъдат съхранявани личните данни, копие на личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия ще изискваме такса от 20лв.

 • Коригиране и изтриване.

 • Право на жалба до надзорен орган

Ако решите да се възползвате от някое от права си, моля, свържете се с нас по посочения имейл, за да Ви пратим формуляр.

С подписването на договор за обучение с нас, вие се съгласявате с обработването на подадените от Вас лични данни на Вас и Вашето дете.

ЗАЩО ГО ПРАВИМ ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Телефон
00359 2 8570119
9:00 - 16:30ч, Понеделник-Петък
Политика За Защита На Лични Данни
Лични Данни
Copyright © 2024 - Ч.О.У. Света София - Всички права запазени
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram