00 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

Цел и принципи

Цел и принципи

Нашата главна цел е да дадем на децата сериозни знания, да събудим желанието им за творческа изява, да открием и насърчим естествените им заложби, без да им отнемаме детството, радостта и неповторимия поглед към света. С доброта, обич и взискателност се стремим да утвърдим доверието им към възрастните и учителите, да изградим вярата им в трайните човешки ценности.

Ние поддържаме високи стандарти във всички учебни, културни и спортни дейности, като едновременно стимулираме удоволствието от ученето и спазването на дисциплината като важно условие за постигане на високи резултати. Възпитаваме у учениците си любов към знанието и вяра в способностите на всеки човек. Формираме разбиране и стремеж към съобразяване с моралните норми.

Обръщение на директора

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на страната ни.


Свържете се с нас