+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

Цел и принципи

Цел и принципи

Цел

ЧОУ „Света София“ се стреми да подготвя знаещи, можещи и вдъхновени ученици, с широк поглед върху света, притежаващи воля и умения да го променят.

Целим да създадем среда, в която на образованието се гледа като на процес, който винаги може и трябва да се развива в унисон с учениците и бъдещето им.

Мисия

Искаме да отворим вратите на знанието и да възпитаме децата на честност и трудолюбие. Работейки всеотдайно, придържайки се към принципите на взаимосвързаност, добронамереност и справедливост, се стремим да изградим в учениците вярата, че съдбата на всеки е в собствените му ръце.

Визия

За нас училището е храм, в който всички имат равни права и отговорности, споделяме общи ценности и вярваме, че пътят напред е невъзможен без непрекъснато самоусъвършенстване. Постигаме своите цели като работим с професионалисти, които са олицетворение на българския будител.

Ценности

 • Интегритет

  Да следваме моралните си и етични убеждения, да вършим правилното нещо при всички обстоятелства дори когато никой не ни наблюдава. Да следваме принципите, които очакваме от другите.

  + Read more
 • Отговорност

  Да спазваме обещанията и да изпълняваме поетите ангажименти

  + Read more
 • Професионализъм

  Да развиваме и прилагаме придобитите опит и знания. Да приемаме сериозно това, което правим.

  + Read more
 • Целенасоченост

  Желанието и умението да превърнем нашите идеи и мисли в реалност. Вдхъновението да преодолеем несгодите, за да достигнем мечтите си.

  + Read more
 • Самоусъвършенстване

  Да погледнем на себе си обективно и да работим (върху развиване) на потенциала си.

  + Read more

Обръщение на директора

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас