+ 359 2 857 0119
понеделник-петък 9:00-16:30ч

Цел и принципи

Цел

ЧОУ „Света София“ се стреми да подготвя знаещи, можещи и вдъхновени ученици, с широк поглед върху света, притежаващи воля и умения да го променят.

Целим да създадем среда, в която на образованието се гледа като на процес, който винаги може и трябва да се развива в унисон с учениците и бъдещето им.

Визия

За нас училището е храм, в който всички имат равни права и отговорности, споделяме общи ценности и вярваме, че пътят напред е невъзможен без непрекъснато самоусъвършенстване. Постигаме своите цели като работим с професионалисти, които са олицетворение на българския будител.

Ценности

Интегритет

Да следваме моралните си и етични убеждения, да вършим правилното нещо при всички обстоятелства дори когато никой не ни наблюдава. Да следваме принципите, които очакваме от другите.

Отговорност

Да спазваме обещанията и да изпълняваме поетите ангажименти

Професионализъм

Да развиваме и прилагаме придобитите опит и знания. Да приемаме сериозно това, което правим.

Целенасоченост

Желанието и умението да превърнем нашите идеи и мисли в реалност. Вдхъновението да преодолеем несгодите, за да достигнем мечтите си.

Самоусъвършенстване

Да погледнем на себе си обективно и да работим (върху развиване) на потенциала си.

ЗАЩО ГО ПРАВИМ ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Телефон
00359 2 8570119
9:00 - 16:30ч, Понеделник-Петък
Политика За Защита На Лични Данни
Лични Данни
Copyright © 2024 - Ч.О.У. Света София - Всички права запазени
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram