+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

1. Кой може да кандидатства?

Препоръчително е кандидатите за ПУК да са родени през 2015 година, а децата за I клас – през 2014 година.
За всеки следващ клас, учениците трябва да имат документ за завършен предишен клас.

2. Какво очакваме от кандидатите?

За ПУК и 1. клас търсим базови знания и умения за възрастта.
 • емоционална зрялост
 • адаптивност
 • логическо мислене
 • способност за разбиране на инструкции
За 2. – 7. клас
 • много добро ниво на усвояване на учебния материал.
1. Кой може да кандидатства?

Препоръчително е кандидатите за ПУК да са родени през 2015 година, а децата за I клас – през 2014 година.
За всеки следващ клас, учениците трябва да имат документ за завършен предишен клас.

2. Какво очакваме от кандидатите?

За ПУК и 1. клас търсим базови знания и умения за възрастта.
 • емоционална зрялост
 • адаптивност
 • логическо мислене
 • способност за разбиране на инструкции
За 2. – 7. клас
 • много добро ниво на усвояване на учебния материал.

3. Какво представлява домашната работа на децата?

Учебниците и тетрадките на всички ученици стоят в ЧОУ „Света София“ през седмицата.
На децата от ПУК не се дава самостоятелна подготовка. По-големите ученици имат домашна работа за уикенда по български език, математика и английски език, съобразена с възможностите и скоростта на работа на различните възрастови групи.

4. Има ли изпити за продължаване на обучението в следващ клас?

В ЧОУ „Света София“ няма допълнителни изпити за запазване на мястото в класа.
Когато някое дете има трудности в обучението, с него се работи индивидуално и получава специфична домашна работа. Дава му се достатъчно време и подкрепа, за да навакса знанията и темпото на класа.

5. Защо има трима психолози в училището?

В ЧОУ „Света София“ е разработена програма за емоционално и личностно развитие. Всички класове преминават през различни етапи от нея в часовете с психолог. Това им помага да развият емоционалната си интелигентност и редица личностни умения необходими, за да станат истински справящи се и способни да се реализират по най-добър начин хора.
Посредством комуникация с учителите, родителите и децата психолозите осигуряват сигурна, спокойна и подкрепяща среда за развитие и обучение. Помагат за по-бързата адаптация на новите ученици в училище и обръщат внимание на тревогите, преживяванията и потребностите на всички.

6. Доплаща ли се за заниманията по интереси?

Не. Всичко, което се предлага в ЧОУ „Света София“ в рамките на учебния ден, е включено в таксата за обучение:
Занимателна математика, Програмиране, Научно изследване (STEM), II чужд език – руски или немски (за 5 и 6 клас), Занимателен български език, Танци, Пиано, Театър, Тенис, Шахмат, Спорт.
От тази учебна година за всички класове сме включили и час за личностно развитие.

7. Каква е храната в училище?

Осигуряваме плодова закуска, обяд и следобедна закуска. За най-малките има и първа сутрешна закуска. ЧОУ „Света София“ разполага със собствена кухня – предлагаме избор от разнообразно меню ( 2 супи, 3-4 основни ястия, салатен бар с 7-8 вида салати и 2-3 вида десерти).
Храната се приготвя в конвектомати, с намалено съдържание на сол е и се използват само естествени подправки.

8. Има ли медицински персонал в училището?

На разположение на децата в ЧОУ “Света София” целодневно работи медицинска сестра.

3. Какво представлява домашната работа на децата?

Учебниците и тетрадките на всички ученици стоят в ЧОУ „Света София“ през седмицата.
На децата от ПУК не се дава самостоятелна подготовка. По-големите ученици имат домашна работа за уикенда по български език, математика и английски език, съобразена с възможностите и скоростта на работа на различните възрастови групи.

4. Има ли изпити за продължаване на обучението в следващ клас?

В ЧОУ „Света София“ няма допълнителни изпити за запазване на мястото в класа.
Когато някое дете има трудности в обучението, с него се работи индивидуално и получава специфична домашна работа. Дава му се достатъчно време и подкрепа, за да навакса знанията и темпото на класа.

5. Защо има трима психолози в училището?

Чрез тяхното присъствие и професионални умения се опитваме да осигурим максимално спокойствие на всички деца. Стараем се своевременно да обърнем внимание на тревогите, преживяванията и потребностите на учениците. Опитваме се да подпомогнем и ускорим адаптацията на новите деца, които идват в училище.
Едновременно с това сме разработили програма за емоционално и личностно развитие и всички класове преминават през различни етапи от нея в часовете с психолог. Това помага на децата да развият емоционалната си интелигентност и редица личностни умения, необходими им, за да пораснат като истински справящи се и способни да се реализират по най-добрия начин хора.
Посредством комуникация с учителите, родителите и децата психолозите съдействат за изграждането на сигурна, спокойна и подкрепяща среда за развитието и обучението на децата.

6. Доплащат ли се заниманията по интереси?

Не. Всичко, което се предлага в ЧОУ „Света София“ в рамките на учебния ден, е включено в таксата за обучение.
Това включва следните часове извън учебната програма:
 • занимателна математика -2 часа седмично
 • програмиране – 2 часа седмично
 • научно изследване (STEM) – 2 часа седмично
 • втори чужд език – руски или немски ( предлага се в 5. и 6. клас) – 2 часа седмично
 • занимателен български език (творческо писане) – 1 час седмично
 • танци
 • пиано
 • театър
 • тенис
 • шахмат
 • спорт
 • логопед.
От тази учебна година за всички класове сме включили и час за личностно развитие.

7. Каква е храната в училище?

Осигуряваме плодова закуска, обяд и следобедна закуска. За най-малките има и първа сутрешна закуска. ЧОУ „Света София“ разполага със собствена кухня – предлагаме избор от разнообразно меню ( 2 супи, 3-4 основни ястия, салатен бар с 7-8 вида салати и 2-3 вида десерти).
Храната се приготвя в конвектомати, с намалено съдържание на сол е и се използват само естествени подправки.

8. Има ли медицински персонал в училището?

На разположение на децата в ЧОУ “Света София” целодневно работи медицинска сестра.

Често задавани въпроси

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас