+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

Учебни предмети

Учебни предмети

Училището работи по учебна програма и учебен план, утвърдени от МОН, като всеки преподавател се стреми умело да ги адаптира към потребностите и възможностите на групата, с която работи. Целодневната форма на обучение дава възможност за включване в дневния режим и на часове по самоподготовка и занимания по интереси.

Базови предмети в училището са:

  • Български език и литература – седмичен хорариум от 9 – 10 часа за целия период на обучение;
  • Математика – седмичен хорариум от 7 – 9 часа за целия период на обучение;
  • Английски език – седмичен хорариум от 10 часа за целия период на обучение.

Реформата в образованието поставя на преден план проблема с функционалната грамотност на учениците. В същността си знанието е единно и разделянето му на научни дисциплини е единствено с цел по-лесното му усвояване. В този смисъл предметите история, география, физика, химия и биология (със съответния им специфичен инструментариум) са равностойни с така наречените “базови предмети” в изграждането на комуникативни съвременни личности с широки познания. Правим всичко възможно при усвояването им децата да бъдат активно включвани в разработването на новия материал, да защитават лична позиция при решаването на разнородни казуси, да изпълняват практически упражнения, да учат умения а не само информация. Гледаме на образованието като на процес, който винаги може и трябва да се развива. Следим и анализираме успешни модели и постоянно обогатяваме програмата си.

Обръщение на директора

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас