+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

Предучилищен клас

Предучилищен клас

Многогодишният ни опит в подбора на първокласниците и спецификата на обучението им наложи извода, че създаването на училищна готовност и нагласи, съответстващи на учебните програми, се постигат с целенасочено и дискретно въздействие върху 6 и 7-годишните.

Членовете на екипа, работещ с най-малките ни ученици, споделят виждането, че наред с подготовката за училище, съхраняването на индивидуалността и уникалността на всяко дете е задължително. В ежедневната програма са включени дейности за развитие на мисленето и вниманието, музикални занимания, театър, спорт и танци. Сериозните учебни часове са комбинирани с много игри и творчески дейности.

Обучението се води от специалисти по начална и предучилищна педагогика, учители по английски език, преподаватели по танци, музика, изобразително изкуство, треньори по спорт.

С доброта, обич и внимание се стремим да утвърдим доверието им към възрастните и учителите, да изградим вярата им в човешките ценности като честност, трудолюбие, поемане на отговорност, взаимно уважение и увереност в способностите на всеки човек.

В ЧОУ ”Света София” има предучилищен клас за 6-годишни. Децата са разделени в 5 класа по 14 ученици. Целодневното пребиваване в училището е изпълнено с много различни дейности, съчетани в динамичен и разнообразен дневен режим. Заниманията ориентират децата в заобикалящия ги свят, създават им умения за самообслужване, култура на поведение, изграждат комуникативните им способности, насочват ги към творчески изяви, развиват състезателния им дух.

Най-малките са включени съвсем пълноценно в общоучилищния живот – участват в състезания, спектакли, концерти, посещават изложби. Те чувстват обичта и симпатиите на всички, но осъзнават и сериозността на пребиваването си сред нас, което поражда и желанието им да бъдат в училището и през следващите години.

Постиженията на първокласниците, подготвяни в предучилищен клас към училището, са впечатляващи: отлично темпо на усвояване на учебния материал, стабилност на знанията, безпроблемна адаптация в нова среда, силно изразени творчески нагласи.

Обръщение на директора

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас