+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

Чуждоезиково обучение

Чуждоезиково обучение

Английски език в ЧОУ ”Света София” се изучава от подготвителен до седми клас. Обучението се води по оригинални съвременни системи от отлично подготвени преподаватели филолози, които имат опит в работата с деца.

 

След трети клас в началото на всяка учебна година учениците се явяват на вътрешен изпит по езика и в зависимост от показаните знания се разпределят в групи.

Основна цел на осемгодишната подготовка по английски език е изграждането на трайни комуникативни знания и умения за прилагане на езика в различни ситуации. Постиженията на децата се оценяват чрез международно признатите изпити за ниво на владеене на английски език:

  • Cambridge – с нива: Flyers, KET, PET и FCE;

Все повече наши възпитаници притежават сертификати за високото ниво С1.

 

В пети клас на учениците се предоставя възможност за изучаване на втори чужд език (руски или немски) като част от заниманията по интереси.

Обръщение на директора

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас