+ 359 2 857 0119
понеделник-петък 9:00-16:30ч

Чуждоезиково обучение

Английски език в ЧОУ ”Света София” се изучава от подготвителен до седми клас. Обучението се води по оригинални съвременни системи от отлично подготвени преподаватели филолози, които имат опит в работата с деца.

След трети клас в началото на всяка учебна година учениците се явяват на вътрешен изпит по езика и в зависимост от показаните знания се разпределят в групи.

Основна цел на осемгодишната подготовка по английски език е изграждането на трайни комуникативни знания и умения за прилагане на езика в различни ситуации. Постиженията на децата се оценяват чрез международно признатите изпити за ниво на владеене на английски език:

  • Cambridge – с нива: Flyers, KET, PET и FCE;

Все повече наши възпитаници притежават сертификати за високото ниво С1.

В пети клас на учениците се предоставя възможност за изучаване на втори чужд език (немски) като част от заниманията по интереси.

ЗАЩО ГО ПРАВИМ ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Телефон
00359 2 8570119
9:00 - 16:30ч, Понеделник-Петък
Политика За Защита На Лични Данни
Лични Данни
Copyright © 2024 - Ч.О.У. Света София - Всички права запазени
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram