+ 359 2 857 0119
понеделник-петък 9:00-16:30ч

Личностно развитие

В ЧОУ „Света София“ е разработена програма за емоционално и личностно развитие. Тя е изградена на базата на проектно-базирано учене.

Проект базираното учене, независимо от темата на проектите, осигурява на учениците възможност за изграждане на компетенциите на ХХІ век, а именно – критично мислене, умения за сътрудничество, комуникационни умения, креативност и иновативност.

Нашата цел, прилагайки този подход, е допълнително да акцентираме върху развитието на тези умения, като самите теми на проектите са свързани с тях. По този начин се получава двоен ефект. Важното тук е, че всеки проект е максимално преживелищен и реален. Децата правят нещо, което ги ангажира пряко и има резултат в истинския живот.

Работи се за: емоционална интелигентност, толерантно отношение, самостоятелност и отговорност, работа в екип, решаване на конфликти, презентационни умения, комуникация, целенасоченост, критично мислене, вземане на решения, разпределяне на времето, любопитство.

При по-малките ученици залагаме на малки проекти, изпълними в рамките на месец, докато при по-големите се работи по голям проект, който продължава през цялата година.

Уменията, които развиваме у децата чрез проект-базираното учене, са разпределени по възрастови групи и градират от такива, свързани с развитието на емоционалността, към по-комплексни.

В по-малките класове у децата се възпитава умението да разпознават и назовават емоциите си. Това от своя страна намалява напрежението около самата емоция и помага на децата да се справят по по-зрял начин във всяка ситуация.

Учим ги да следят собствените си чувства и чувствата на останалите. Насърчаваме ги да подкрепят децата, които по някаква причина изпитват повече негативни емоции.
При по-големите постепенно се прибавят допълнителни елементи на личностното развитие в програмата.

Примерен проект, върху който работим по темата толерантно отношение, е подготовката и провеждането на интервю с колеги от училището (директор, администрация, готвач, шофьор и др.).

Целта е децата да се запознаят с работата на други хора, трудностите и предизвикателствата пред тях, да се докоснат до чуждата гледна точка и в последствие да помислят как биха могли да бъдат по-съпричастни и да помогнат.

При най – големите един от интересните проектите представлява изработване на ескейп стая с цел развитие на критичното мислене. По време на разработването се преминава през редица етапи на дискусии, проучвания и обучение за критично мислене, като се завършва с реално изграждане на проекта и употребата му от по-малките ученици.

Защо „Меките Умения“ (Soft Skills) Са Важни?

В цял свят се работи по интегриране на този вид умения. Освен за водене на по-позитивен и осъзнат живот, те са важни, защото така наречените „професии на бъдещето“ са много неясни – в 21 век всичко се променя изключително бързо.

Самата динамика на времето предполага хората да работят много повече с това, което могат като личности – да работят в екип, да взимат решения, да имат възможността да са гъвкави. Това са умения, които независимо от сферата, в която децата изберат да се развиват, биха били полезни за тях.

Доказано е, че хората, които имат висока емоционална интелигентност и могат да се справят по-лесно със собствените си емоции, реагират зряло в конфликтни ситуации, общуват по-ефективно с останалите и са по-адаптивни.

В „Света София“ децата имат на разположение трима психолози, които освен в часовете за Емоционално и личностно развитие, участват активно и в живота на учениците ни. Специалистите ни помагат за по-бързата адаптация на новите ученици в училище, обръщат внимание на тревогите, преживяванията и потребностите на всички.

Изключително сме радостни от факта, че учениците ни търсят психолозите по всякакъв повод и се чувстват спокойни да споделят с тях всичко, което ги вълнува или притеснява. Това означава, че сме успели с тяхна помощ и посредством добра комуникация с родителите и учителите, да изградим една сигурна, спокойна и подкрепяща среда за развитие и обучение.

ЗАЩО ГО ПРАВИМ ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Телефон
00359 2 8570119
9:00 - 16:30ч, Понеделник-Петък
Политика За Защита На Лични Данни
Лични Данни
Copyright © 2024 - Ч.О.У. Света София - Всички права запазени
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram