+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

Благотворителност

Благотворителност

Убедени сме, че един от най-важните аспекти за възпитанието на децата е формирането на широк мироглед, загриженост и социална ангажираност, проява на състрадателност и толерантност.

С нашите ученици участваме в благотворителни акции, подкрепящи деца в неравностойно положение или нуждаещи се от лечение. Още в предучилищен клас те научават колко е важно да подадеш ръка за помощ и да дариш усмивка.

Ще изброим само част от проведените от училището акции:

Децата изработиха различни предмети и сувенири, които продадоха, и събраната сума подпомогна Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в гр. София

По случай 15 септември през 2015 г. вместо цветя събрахме сума, която дарихме на ОУ "Цанко Церковски" в гр. Мизия за ремонтиране след наводненията

Организирахме събиране на дрехи и пари за Дома за деца, лишени от родителска грижа, в село Доганово

Концерт за събиране на средства за закупуване на храна и консумативи за V-то помощно училище

Многократно сме организирали акции за събиране на дрехи и играчки, които предоставяме на фонд "Покров Богородичен"

За празниците посещаваме Дома за стари хора "Св. Панталеймон", където изнасяме кратки програми и носим плодове и сладки

Изработваме коледни картички, с които участваме в благотворителния базар на фонд "Покров Богородичен"

Изкупихме мартениците, изработени от децата от Дома за деца, лишени от родителска грижа, в село Доганово

Участие в благотворителен търг с рисунки за закупуването на оборудване за мултимедиен кабинет в Професионална гимназия "Стефан Цанов" в гр. Кнежа

Обръщение на директора

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас