+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

Занимателен български език

Занимателен Български език

Вече пета година за учениците от 4., 5. и 6. клас, които имат подчертан интерес към изучаването на български език и литература, е заложен по един час седмично, в който желаещите експериментират с възможностите на езика по нестандартен начин.

В  зависимост от възрастта на децата преподавателите им предлагат различни игри и ситуационни задачи, при изпълнението на които се развиват творческо и асоциативно мислене, аналитичните умения, способността за свободно устно и писмено изразяване.

Целенасочени са и заниманията с творческо писане.

Обръщение на директора

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас