+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

Пукльовците – образователна платформа

“Пукльовците” е образователна платформа, развиваща меките умения (soft skills), докато децата упражняват и наученото в училище.

Как е възможно?

Игрите имат методика на обучение, разработена с помощта на водещи психолози и педагози в областта. Подходящи са за предучилищна възраст, за класове от 1-ви до 12-ти клас и за възрастни. Ключов фактор за успех е грижата към другите и работата в екип.

Защо е нужно?

Водещите университети в света са единодушни, че високата степен на развитие на меките умения предвещава и висок успех в академичен, професионален и личен план в 21 век. Има множество негативни статистики, които ясно показват, че те са дефицит в съвременния свят. Но по-притеснително е, че образователната ни система сериозно изостава в развитието на тези умения у подрастващите. „Пукльовците“ разбират този проблем и се стремят да намерят най-доброто решение.

Освен, че игрите развиват меки умения, те правят и още едно много важно нещо – на екологична тематика са и учат на загриженост към природата и към света като цяло.

 

За създателите

Ставрос Ставру и Ива Груева заедно с екип от специалисти в областта на образованието и педагогиката създават „Пукльовците“.

Екипът им си е поставил висока цел – да покаже, че съвременните технологии могат да постигнат това, за което са най-силно критикувани, а именно да стимулират директното общуване и взаимоотношения между децата и да ги учат на емпатия към себе си, другите и към света. И това не къде да е, а в училищна среда – там, където започва тяхното истинско социализиране.

Този месец има два турнира – един за втори и един за четвърти клас. Пожелаваме успех на участниците и на създателите!

 

Ние и „Пукльовците“

ЧОУ „Света София“ е едно от първите училища, които ползват тази платформа. Считаме, че тя е много полезна не само на по-големите ученици, но и на предучилищните класове. Запознаването на малчуганите с електронната среда става лесно по този начин. Те не мислят за постигнатите резултати в развитието си, за тях това е просто игра. По този начин ученето е по-приятно, има допълнителни елементи като правила и отношение към съотборниците, а вниманието на децата се задържа много по-дълго върху поставените задачи.

Тази година увеличихме броя на устройствата, за да може по-голяма част от учениците ни да имат възможността да допълват обучението си и чрез виртуалния свят.

 

„Пукльовците“ за възрастни

Ставрос и Ива са забелязали, че социалните умения могат да бъдат подобрени и у възрастните. Поради тази причина са създали задачи за големите, които имат желание да подобрят своите меки умения. Може да се опитате да решите някоя задача ТУК.

 

Приятна игра и помнете – на всички трябва да ни “ПУКА” за другите, за природата, за света.

Страхотна образователна платформа! „Пукльовците“ създават умения за работа в екип у децата. Създават нагласа за загриженост един към друг и най-вече към света. За нас като учители е важно да развиваме емоционално-социалните компетентности на нашите деца. Работата в екип е свързана с няколко компетенции като комуникативност, толерантност, адаптивност, самоконтрол, решаване на конфликти, емпатия. С наша помощ – на учителите, учениците осмислят тези компетенции и заедно извеждат правила, които подпомагат екипната работа. Игрите са важна част от живота на всяко дете и ние имаме задачата както да контролираме този процес, така и да го навигираме в градивна посока.

„Пукльовците“ са съобразени със съвременните изисквания, повишават качеството на учебния процес и са лесни и удобни за използване. Стимулират мотивацията за постигане на успех на учениците. Играта е нещо, което събира децата да играят заедно, а не да ги разделя и отдалечава.

Това, което най-много ми харесва е, че наистина учи всички нас да ни “ПУКА” за другите, за природата, за света. Учи ни да не бъдем безразлични.

С голяма радост и желание играя с моя клас тази игра!

Илинда Дограмаджиева
Преподавател в ЧОУ “Света София”

Сподели:

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас