+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

Какво представлява Kangaroo Global Linguistics

KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS (KGL) е най-голямото училищно състезание по английски език в света. То се организира от International Testing Authority и Institute for the Development of Educational Assessment. В страната ни се организира от сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“.

В KGL могат да участват всички ученици от организации, които са членове на „Асоциацията на Кеймбридж училищата в България“. ( Какво е да си член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България)

Целта на състезанието е учениците да премерят знанията си по английски език с връстниците си в България (на вътрешноучилищен и национален етап), а победителите – и на международен етап, с ученици от други страни.

 

Какво представлява тестът?

Състезанието включва тестове на различни нива, ориентирани към Европейската езикова рамка за езици. Всяка година са определяни и оповестявани, съгласно формата на Общата европейска езикова рамка – през 2020г са определени следните:

За кръг 1 (вътрешноучилищен): Pre-A1, А1, А1 Senior, А2, В1, В2

За кръг 2 (национален): Pre-A1, А1+, А1 Senior, А2+, В1+, В2+

Примерен тест за ниво В2

Нивата определят трудността на поставените задачи, като Pre-A1 е най-лесно (подходящо за деца до 11 години), а В2+ е най-трудно (подходящо за деца до 17 години)

Разпределението на учениците се извършва от подготвящите ги учители в учебното заведение съобразно възрастта и знанията им. Допуска се ученици, определени възрастово за по-ниско ниво, да се явят на по-високо, но не и обратното.

Тестът на вътрешноучилищния кръг включва 40 въпроса с множествен избор, за които учениците имат 60 минути.
Тестът на националния кръг включва 40 въпроса с множествен избор, 1 задача за слушане (10 мин.) и една писмена задача, за които учениците имат 1 час и 20 минути.
Изпитът на международния кръг включва задачи, определени от международния изпитен борд, като например компютърно базиран езиков тест, писмена задача, устно представяне, презентация на кратко видео, представено от финалистите пред международния изпитен борд.

 

Резултати от националния кръг на състезанието

„Асоциация на Кеймбридж училищата в България“ публикува резултатите от втория кръг на Kangaroo global linguistics. С гордост споделяме постиженията на наши възпитаници, взели участие във втория кръг на състезанието.

Похвала за представянето си получават:

Радост Иванова – А1

Теодор Миленков – А1

Елица Ошавкова – А2

Адриана Величкова – А2

Виктория Василева – В1

Учениците имат близък до максималния брой точки.

 

Сертификати за добро постижение получават:

Георги Кисьов – PRE-A1

Никола Лазаров – PRE-A1

Мари-Никол Валериева Николова – В1

 

От Асоциацията поздравиха учителите и учениците за постиженията. Още веднъж се доказва високото ниво на преподаване на английски език в училище.

Сподели:

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас