+ 359 2 857 0119
понеделник-петък 9:00-16:30ч

За първи път в първи клас - какво се учи?

август 30, 2021

Първи клас - началото на истинското училище. От 15-ти септември на първолаците се гледа като на истински сериозни ученици, готови да започнат своето осъзнато пътешествие в света на знанието. 

През този период продължава работата върху уменията за училищна готовност, които постепенно прерастват в умения за учене и социализиране. Според нас тези умения са изключително важни и въпреки че не са заложени в официалните образователни стандарти, сме обособили отделни часове за тях.

Държавните образователни стандарти (ДОС) определят материала, който трябва да бъде изучен по съответния предмет в различните класове. В първи клас по математика и БЕЛ се въвеждат и упражняват основните понятия, върху които после се гради. Образователните системи по света се различават дори в тези начални моменти. Някои от тях се фокусират върху взаимоотношенията между понятията, други ги подреждат по различен начин, за да акцентират върху идеите, които представляват, трети ги използват, за да развият различни умения. Главното в българската училищна система е по-скоро научаването на понятията сами по себе си. Въпреки това, от 2016 година преподавателите имат много повече свобода да допълват материала и да го разширяват, както и да упражняват с децата допълнителни умения и техники. 

Математика 

Основните учебни единици по математика в първи клас са:  числа, геометрични фигури, измерване и моделиране. Ако досега децата основно са броили предмети, сега вече е необходимо по-сериозното въвеждане на числата. Учениците за пръв път се сблъскват с  абстрактни символи и с работа само с тях. Може да звучи страшно, но за повечето от тях това всъщност е приятно и интересно. По програма научават числата до 20 включително и 30,40,50...100. В края на първи клас ще могат да събират и изваждат. Следва запознаването с точки, отсечки и фигури, като на този етап то е по-скоро за свикване с терминологията. Постепенно  научават и  най-често използваните мерни единици в нашия свят - сантиметър, метър, килограм, час, година. Всичко това дава възможност да работят с текстови задачи, което се нарича моделиране. Първолаците постепенно успяват да представят описани чрез думи ситуации в математически модели, които да решават.  

В днешното динамично развиващо се общество изискванията към обучението по математика непрекъснато нарастват. Едновременно с това се появиха многобройни български и международни състезания, вдигащи “летвата” високо. Повечето издателства реагират и в новите учебници и учебни тетрадки все повече започват да се срещат задачи от състезателен тип. Появиха се задачи за броене на кубчета, откриване на закономерности в редици, графики и задачи с комбинации. Появата им е епизодична, по-скоро с цел децата да разберат за съществуването на такива задачи. Усвояването им е възможно само ако бъдат решени много задачи от всеки тип, с постепенно нарастваща сложност. През последните години в ЧОУ “ Света София” направихме много промени в учебния материал, за да сме полезни на учениците ни. Като акцент в работата ни в момента са различните типове логически задачи. Специално внимание отделяме на задачи, зададени с графики и таблици, за да може децата от малки да привикнат към различни начини за извличане на информация, да се ориентират в нея и да достигнат самостоятелно до логически съждения и правилни отговори.

Български език и литература

Материалът, изучаван в първи клас по български език и литература, е разделен на шест области - начално ограмотяване, езикови компетентности, комуникативно-речеви компетентности, литературни компетентности и социокултурни компетентности. Тук започва и истинската тренировка на фината моторика - правилно изписване на буквите. На тази възраст повечето деца говорят свободно езика, но никога досега не са се сблъсквали с формалните му правила за общуване. Постепенно започват да дефинират частите на речта - гласна, съгласна, сричка, видове изречения (за по-напредналите дори същ. име, прилагателно, глагол), както и речеви етикети, пригодени за определени ситуации. Налага им се да научат правописа на думите, които използват /може би за някои нещо изключително трудно/. По литература официалната програма предвижда четене и обсъждане на съдържанието на зададени текстове. Учениците се запознават с няколко типа текст - приказка, разказ, стихотворение и гатанка, и  се научават да ги разграничават. По този начин са подтикнати да погледнат на текста като едно цяло, а не като отделни изречения. При нас този етап минава сравнително бързо и първолаците са готови да обсъждат задълбочено  поуките от историите  и поведението на определени герои. 

В крайна сметка обаче материалът, който трябва да бъде взет по даден предмет, е само темата на съответния час. Истинската магия се случва около тази тема - дейностите, които учителят е подготвил, умелото обсъждане на даден казус, умението на децата да се съсредоточат, мотивацията им, дисциплината. Всичко това зависи основно от добрите взаимоотношения между ученик-учител-родител. Там се крие ключът към успеха на обучителния процес. В следващата статия ще ви представим няколко практически съвета за това как можете вие, родителите, да съдействате за самоподготовката на детето ви вкъщи.

ЗАЩО ГО ПРАВИМ ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Телефон
00359 2 8570119
9:00 - 16:30ч, Понеделник-Петък
Политика За Защита На Лични Данни
Лични Данни
Copyright © 2022 - Ч.О.У. Света София - Всички права запазени
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram