+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

“ЗНАЕТЕ ЛИ БЪЛГАРСКИ?”

На 19.02.2019 година за първи път в ЧОУ “Света София” проведохме състезание “Знаете ли български?” между децата от четвърти, пети и шести клас. То протече в два кръга.

Първият се състоя  по класове, като според точките, спечелени в различни езикови игри и задачи, всеки клас излъчи отбор от четирима състезатели.

Вторият кръг имаше за цел да открои класът с най-добри познания по български език и литература във всеки от випуските. Отборите сглобяваха частите на разбъркан смислово текст, обясняваха значенията на думи, решаваха кръстословици и показаха отлична правописна култура. Работата на състезателите беше насърчавана от техните съученици – активна и знаеща публика, за която също бяха предвидени въпроси и награди.

Победителите са IV “в” клас, V “б”клас и  VI “в” клас.

Иска ни се да вярваме, че ще превърнем състезанието в една от добрите традиции в училището. Особено важно ни се струва това във време, когато езикът ни и умението да си служим с него, са силно подценявани в обществото.

Сподели:

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас