+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

ЧОУ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-1406-C01

ЧОУ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-1406-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.


Продължителността но проекта е 3 месеца с начална дата 25.01.2021 г.

Сподели:

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас