+ 359 2 857 0119

понеделник-петък 9:00-16:30ч

На кого помогнахме в началото на учебната година

За поредна година предложението ни за дарение, заместващо цветята на първия учебен ден, бе подкрепено от родителите на нашите възпитаници.

Благодарение на тяхната щедрост събрахме 3 592 лева. Комисията по дарения на средства в ЧОУ „Света София“ реши да разпредели сумата между три организации:

  • Училище “Димитър Екимов”, c.Русаля – Училище по изкуства и занаяти, което предлага нов подход към децата в неравностойно положение. Това е пансион, който предоставя безплатно образование, възпитание и грижа на деца от бедни семейства и различни етноси.
  • Центъра за настаняване от семеен тип за деца, гр.Драгоман. В него се предоставя среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа.
  • Центъра за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в с. Гложене

Щастливи сме, че заедно в тази трудна година успяхме да помогнем и на други.

Благодарим Ви от сърце!

Защо го правим ?

Събрани сме от общата цел – развитието и успеха на нашите деца и вярваме, че по този начин спомагаме и за просперитета на обществото и страната ни.


Свържете се с нас