Предучилищен клас

Създаването на групи за най-малките бе стимулирано от благоприятното съчетание между нашия опит и съвременните образователни тенденции подготовката за първи клас да се извършва в училищна среда. Устойчивият родителски интерес към този вид обучение, както и резултатите на нашите възпитаници ни правят уверени в потребността и полезността на предучилищните класове. Многогодишният ни опит в подбора и спецификата на обучение на първокласниците наложиха извода, че създаването на училищна готовност и нагласи, съответстващи на учебните ни програми, се постигат с целенасочено и дискретно въздействие върху 6 и 7-годишните. Постиженията на първокласниците, подготвяни в предучилищен клас към училището, са впечатляващи: отлично темпо на усвояване на учебния материал, стабилност на знанията, безпроблемна адаптация в нова среда, силно изразени творчески нагласи.

През учебната година родителите имат възможност да се запознаят с условията на работа, да установят напредъка на своите деца, да отчетат дали системата на обучение и училищният дневен режим съответстват на нагласите на детето им и да преценят целесъобразността на инвестицията в предучилищна подготовка.

В ЧОУ ”Света София” са организирани 4 предучилищни класа с оптимален брой деца. Целодневното пребиваване в училището е мотивирано с разнообразни дейности, съчетани в динамичен и разнообразен дневен режим. Заниманията по интереси са групови и индивидуални и ориентират децата в околния свят, създават им навици и умения за самообслужване, култура на поведение, изграждат комуникативните им умения, насочват ги към творчески изяви, развиват състезателния им дух.

Тези дейности са организирани в изключително благоприятна среда. Класните стаи на най-малките се отличават с пъстрота и функционалност. Интериорът създава усещане за дом, уют и топлота и дооформя впечатлението за хармоничен детски свят.

Обучението се води от специалисти по начална и предучилищна педагогика, учители по английски език, преподаватели по танци, музика, изобразително изкуство, треньори по спорт. Езиково-говорните нарушения се коригират с индивидуални терапевтични стратегии. Търси се подкрепата на родителите, работи се и с тях, когато това е необходимо, за да бъдат възприемани заниманията с психолог и логопед като привилегия и грижа за детето.

Членовете на екипа, работещ с най-малките ни възпитаници, споделят виждането, че наред с подготовката за училище, съхраняването на индивидуалността и уникалността на всяко дете е задължително. Затова в ежедневните занимания са включени дейности за развитие на мисленето и вниманието, музикални занимания, спорт и танци. Сериозните учебни часове са комбинирани с много игри, спорт и творчески дейности.

В края на учебната година възпитаниците на предучилищните класове имат пълна готовност за училище, адаптирани са към динамиката на училищния живот и към групата, която за над 90% от тях е бъдещият им клас.

Най-малките са включени съвсем пълноценно в общоучилищния живот – участват в състезания, спектакли, концерти, посещават изложби. Те чувстват обичта и симпатиите на всички, но осъзнават сериозността на пребиваването си сред нас, което поражда и желанието да бъдат в училището и през следващите години.